Dan Soback:

Johtaminen kompleksisuudessa

Johtaminen keskellä kompleksisuutta, jatkuvaa muutosta ja lisääntyvää epävarmuutta on yksi aikamme polttavimmista johtamisen kysymyksistä. Tämä esitys antaa sinulle työvälineet menestykselliseen johtamiseen kompleksisessa toimintaympäristössä. Saat vastaukset mm seuraaviin kysymyksiin: Mitä tarkoittaa kompleksisuus? Miksi maailmasta on tullut kompleksisempi ja mitä se tarkoittaa kaikille jatkossa? Mitä kompleksisessa johtamisympäristössä toimiminen vaatii jatkossa johtajilta ja organisaatioilta? Mitkä ovat keskeiset parhaat käytännöt kompleksisuuden johtamiseen? Millaiset johtamisen, organisoitumisen ja vuorovaikutuksen muodot toimivat hyvin kompleksisessa maailmassa, mitkä eivät? Mitkä ovat tulevaisuuden muuttuvat odotukset johtajille ja henkilöstölle?

Esityksen alustajana toimii Dan Soback. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus johdon kehittäjänä, valmentajana ja konsulttina. Hänen keskeinen painopisteensä on ollut auttaa johtajia varustautumaan muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin sekä henkilökohtaisella että koko organisaation tasolla. Aiemmin urallaan hän on toiminut mm strategisen ajattelun tutkijana, henkilöstöjohtajana sekä verkostoituneen liiketoiminnan kehittäjänä.