Nuorkauppakamari on edullinen sijoitus henkilöstön kehittämiseen​ 

Nuorkauppakamari on kansainvälinen jäsentensä kehittymis- ja  johtamiskouluttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosto, joka vaikuttaa aktiivisesti  sekä positiivisesti yhteiskuntaan. Toimintamme nuorkauppakamarissa  perustuu jäsentemme tahtoon kehittää itseään. Tämä tarkoittaa sitä, että  kehitämme jäsentemme johtamis- ja työelämätietoja ja taitoja kestävän  johtajuuden arvopohjalta. Tarjoamme jäsenillemme konkreettisia kehittymis- ja  vaikuttamismahdollisuuksia sekä verkostoissa toimimista ja niiden johtamista.​ 

Nuorkauppakamarin aktiivisena jäsenenä työntekijälläsi on mahdollisuus seuraaviin etuihin ja työelämätaitoihin:​ 

Laajat kontaktiverkostot​ 

Jäsenillemme avautuu mahdollisuus kontaktiverkostonsa laajentamiseen muun  muassa eri medioiden, sidosryhmien, yrityksien ja yhteistyökumppanien sekä  kansainvälisten kontaktien kautta.​ 

Kouluttautumista edullisesti​ 

Jäsenillämme on mahdollisuus osallistua koulutuksiin niin paikallisella,  alueellisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.​ 

Kehittyminen johtajana​ 

Jäsenemme kehittyvät johtajana eri projektien ja virkojen kautta mm.  tavoitteellisen toiminnan johtaminen, kestävän johtajuuden periaatteet,  esimiestyö, nopeasti havaittavat syy-seuraus suhteet, päätöksien tekeminen  sekä kokonaisvaltainen ja laaja-alainen havainnointi, kehittäminen ja johtaminen​ 

Vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot​ 

Jäsentemme neuvottelutaidot kehittyvät erilaisten tiimien sekä  työskentelymallien avulla (mm. hallitus, kehitystiimit, projektiryhmät).​ 

Myynti- ja projektitaidot​ 

Tavoitteemme on vauhdittaa jäsentemme menestystä työelämässä.​ 

Työnantaja hyötyy työntekijänsä nuorkauppakamariharrastuksesta johtamis- ja  muun kouluttautumisen kautta. Luottamustoimista ja projekteihin osallistumisesta on  selkeä etu työmarkkinoilla. Huomioitavaa on myös, että jäsenen jäsenmaksu voi olla​ yritykselle verotuksessa vähennettävää.​ 

10 + 1 hyvää syytä kuulua nuorkauppakamariin

  • Koulutukset, kouluttajakokemus ja uuden oppiminen​
  • Esiintymiskokemus ja – varmuus​ 
  • Paikallinen ja alueellinen vaikuttaminen​ 
  • Itsensä kehittäminen ja haastaminen turvallisessa ympäristössä​
  • Johtamiskokemus​ 
  • Verkostot​ 
  • Liike-elämän kontaktit​ 
  • Projektit ja hauska yhdessä tekeminen​ 
  • Uudet ystävät ja yhteisöllisyyden tunne​ 
  • Matkaseura​ 

+ Paras paikka olla poissa kotoa, tai löytää koti.​