Lapset pääsivät jälleen käyttämään äänioikeuttaan, kun Lasten vaalit järjestetään kevään kuntavaalien yhteydessä ympäri Suomen.

Valtakunnallisen tapahtuman tarkoituksena on tehdä vaaleista ja äänestämisestä koko perheen yhteinen tapahtuma, joka luo positiivisen tunnejäljen tulevaisuuden äänioikeutetuille. 

Suomen Nuorkauppakamarit ry, Porin kaupunki ja Kuntaliitto kokoavat yhdessä valtakunnallisen ehdokasasettelun, jossa fiktiiviset, lasten omat ehdokkaat kilpailevat lasten äänistä päästäkseen vaikuttamaan Suomen kuntien päätöksentekoon.

Vuonna 2019 lapset pääsivät äänestämään ensimmäisen kerran valtakunnallisesti europarlamenttivaaleissa jolloin äänimäärä oli yhteensä 12 266 ja ääniä annettiin yli 50 kunnassa. Ensimmäiset Lasten vaalit järjestettiin Porissa vuonna 2017.

Mistä on kyse?

Keväällä 2021 toteutettavien kuntavaalien yhteydessä järjestetään valtakunnalliset Lasten vaalit. Kuntaliitto, Suomen Nuorkauppakamarit ry ja Porin kaupunki toimivat Lasten vaalien pääjärjestäjinä.

Huomionarvoista Lasten vaaleissa on, että vaalit ovat puoluepoliittisesti täysin sitoutumattomat. Vaalien ehdokkaina toimivat suomalaisten kuvittajien tekemät piirroshahmot, joita kuvaillaan ehdokkaiden esittelyissä innostavin ja positiivisin sanakääntein. Ehdokkaisiin on mahdollista tutustua kevään aikana Lasten vaalien verkkosivuilla.

Kolmesti Porissa järjestetyt Lasten vaalit ovat keränneet valtavasti positiivista palautetta, ja viesti on kiirinyt muihinkin kuntiin. Keväällä 2019 Lasten vaaleja kokeiltiin ensi kertaa valtakunnallisesti eurovaalien yhteydessä suurella suosiolla ja tänä vuonna lähdemme rakentamaan Lasten vaaleista entistäkin isompaa menestystä!

Miksi?

Lasten vaalien tärkeimpänä tavoitteena on tukea ja laajentaa lasten demokratiakasvatusta.

Kampanjassamme päästämme lapset sekä ääneen että äänestämään. Aikuisten äänestäessä myös lapset pääsevät tutustumaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoihin. Lapsille tuotetaan monipuolista aktiiviseen kansalaisuuteen rohkaisevaa sisältöä verkkosivuille sekä erilaisten yhteistyökumppaneiden kautta.

Miten?

Perinteisesti Lasten vaaleissa aikuisten virallisen äänestyspaikan lähellä on ollut lasten omatoiminen vaalipiste, jossa lapset ovat voineet äänestää mukanaan olevan aikuisen opastuksella.

Tällä kertaa nopeasti muuttuvan koronatilanteen johdosta edistetään vahvemmin myös digitaalisen äänestämisen mahdollisuutta. Forssan seudulla Lasten vaaleja on järjestämässä Forssan seudun nuorkauppakamarin projektiryhmä, jonka projektipäällikkönä toimii Sarita Silvennoinen. Lasten vaalien tulos julkistetaan virallista vaalipäivää seuraavalla viikolla.

Kuka?

Valtakunnalliset Lasten vaalit toteuttavat yhteistyössä Suomen Nuorkauppakamarit ry, Porin kaupunki ja Suomen Kuntaliitto ry. Lasten vaalit järjestetään tiiviissä yhteistyössä ja vuoropuhelussa eri kuntien ja kaupunkien kanssa. 

Vaalit toteutetaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja pohjoissaameksi.